Föregående Nästa
Budgivning slutar
Idag, 06:46 em - 06:47 em IST
Högsta budet
US 300 $
14 bud   
Budintervall
US 5 $

  
Du bekräftar detta bud på nästa sida. Så här går budgivningen till Så här går budgivningen till
OBJEKTSINFORMATION
Size: Medium - Regular

LTL

IronClad Assurance

Kontrollerad av IronPlanet.

Ditt köp är skyddat av IronClad Assurance

InspektionsrapportObservera att liksom köparen är du ansvarig för att granska hela inspektionsrapporten när du utvärderar ett objekt.


Allmänt skick
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
DTID Klicka här för att öppna bilder och videofilmer av det här objektet.  
Total Quantity* Total Quantity: 45
(10)


Shipping Information
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Shipping Type_ LTL 1 Pallet, Length: 48 in, Width: 40 in, Height: 32 in, Weight: 70 lb
 
Tvister:
This item is offered with IronClad Assurance® protection. With IronClad Assurance®, if a buyer discovers that the item is not substantially in the condition as represented in this inspection report, the buyer may submit a written dispute claim to IronPlanet. Following submission of a written dispute claim, IronPlanet will investigate the claim, re-inspecting the equipment item as necessary, and determine a fair and mutually beneficial resolution. Please note that IronPlanet inspections are performed solely for the purpose of reporting the visible condition of the equipment's major systems and attachments on the day of the inspection and do not include load testing or digging/lifting. These inspections are not designed nor intended to detect latent defects, or conditions that could only be found in connection with the physical dismantling of the equipment or the use of diagnostic tools or techniques. This inspection report includes ratings, comments, and photos of the various components of the item. Knowledgeable buyers are expected to carefully review all of the available information in the inspection report, including all photographs, in order to make the best bidding and buying decision possible.