Föregående Nästa
Slutar
Med förbehåll för bud
 
  
Köp nu-pris
US 12 500 $
Du bekräftar denna åtgärd på nästa sida. Så här fungerar det. Så här fungerar budläggningen.
OBJEKTSINFORMATION
Miltal
310 507 Miles
VIN
Ford Brazilian 6 Cylinder 7.8 L Engine, 11,229.2 Engine hrs, 6-Speed Manual Transmission, 33,000 lb GVWR, 11R22.5 Spring Suspension, 186 in Wheelbase, PTO, Techweld Aluminum Tank, 2 Compartments, 1 Reels.


InspektionsrapportObservera att du lägger bud på ett objekt utan IronClad Assurance®. Endast grundläggande objektvillkor anges som underlag för ditt köpbeslut.
 
Model Description
Beskrivning Uppgifter
 
Configuration
Beskrivning Uppgifter
(11)
 
Functionality
Beskrivning Uppgifter
Engine The engine runs.
Drivetrain The drivetrain engages in forward and reverse.
Brakes The brakes are operational.


Allmänt skick
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Hour Meter / Odometer 310,507.3 mi, Meter operational - IronPlanet makes no guarantees as to actual hours/miles; we can only report what can be visually observed. Klicka här för att öppna bilder och videofilmer av det här objektet.  
(20)


Motor
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Emissions Status No US EPA Label Present
(7)


Cab
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
(15)


Underbody
Operational test is limited to low speed in a confined flat area without load. Differential interlocks, full transmission shifting and functionality of all drive axles cannot be fully verified. Inspector listens for abnormal noises, observes leaks and notes physical damage.
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
(20)
 
ICKE-OMTVISTLIG