Föregående Nästa
Slutar
Med förbehåll för bud
Högsta bud
US 7 000 $
 
  
Köp nu-pris
US 10 000 $
Du bekräftar denna åtgärd på nästa sida. Så här fungerar det. Så här fungerar budläggningen.
OBJEKTSINFORMATION
Miltal
VIN
3600 Gal Propane Tank

Any propane left in tank is not included with the sale.


InspektionsrapportObservera att du lägger bud på ett objekt utan IronClad Assurance®. Endast grundläggande objektvillkor anges som underlag för ditt köpbeslut.
 
Model Description
Beskrivning Uppgifter
 
Configuration
Beskrivning Uppgifter
(9)
 
Functionality
Beskrivning Uppgifter
Engine There was no response from the engine when the key was turned.
Drivetrain The drivetrain could not be operationally checked.
Brakes The brakes could not be operationally checked.

Det här objektet erbjuds i befintligt skick, var det befinner sig utan IronClad försäkring och köparen kan inte bestrida objektets villkor. IronPlanet tar inget ansvar för villkoret eller beskrivningen av detta objekt. Detta objekt har inte något av det skydd som erbjuds av IronClad försäkring. En köpare kan INTE lämna in ett klagomål på detta objekt.


Allmänt skick
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Hour Meter / Odometer Meter reading could not be obtained - IronPlanet makes no guarantees as to actual hours/miles; we can only report what can be visually observed.
(3)


Motor
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Emissions Status US EPA Label
(9)


Cab
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
(11)


Underbody
Operational test is limited to low speed in a confined flat area without load. Differential interlocks, full transmission shifting and functionality of all drive axles cannot be fully verified. Inspector listens for abnormal noises, observes leaks and notes physical damage.
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
(7)


Hytt
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Säkerhetsbälten Operational
ECM Miles Unable to get ECM reading


Underbody
Operational test is limited to low speed in a confined flat area without load. Differential interlocks, full transmission shifting and functionality of all drive axles cannot be fully verified. Inspector listens for abnormal noises, observes leaks and notes physical damage.
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Hjulens skick
Hjulbultar


Engine
Beskrivning Bedömning Uppgifter  
Fuel Leaks No dripping leaks
Cooling System Leaks No dripping leaks
 
ICKE-OMTVISTLIG