Föregående Nästa
Auktionsdatum
När den är godkänd
KOMMER SNART
OBJEKTSINFORMATION
Serie #
3-6” Pin Diameter

The electrical system was operational.

The item appears to be generally complete.


InspektionsrapportObservera att liksom köparen är du ansvarig för att granska hela inspektionsrapporten när du utvärderar ett objekt.