Vanliga frågor

Vanliga frågor

Så här köper du

Budgivning från din dator är det snabbaste och mest pålitliga sättet att lägga ett bud. Du kan också lägga bud i IronPlanets mobilapp för att göra det ännu mer bekvämt.

Beroende på behov kan säljare lista sin utrustning i våra månatliga auktioner online. Bud kan läggas online så att köpare från hela världen kan delta.

Tyvärr är det vanligtvis svårt att ordna på grund av distributionen av utrustning vid tidpunkten för försäljningen, såvida inte föremålet finns på en av våra Ritchie Bros.- depåer. Våra oberoende inspektioner ger detaljerade och djuplodande rapporter om utrustningens skick. Detta backas upp av vår IronClad Assurance som låter dig lägga bud på ett säkert sätt, även utan att behöva se utrustningen själv.

Huruvida ett objekt har ett minimipris anges på objektets informationssida.

Vår kundtjänst och våra säljrepresentanter finns här för att hjälpa dig. Bara ring +353 1 860 5000 och vi ska göra vårt bästa för att besvara dina frågor.

Kunder bör ha ett EU/VIES-giltigt momsregistreringsnummer. I de fall momsnumret inte är GILTIGT debiteras köparen moms som inte återbetalas. Förstagångsköpare debiteras moms på sin första transaktion, men denna återbetalas efter inlämning av korrekt dokumentation och med ett VIES-giltigt momsregistreringsnummer. För exportkunder återbetalas moms vid första inköp efter inlämning av korrekta exportdokument. Om all dokumentation lämnas in efter den första transaktionen kommer de efterföljande inköpen att vara momsbefriade, om tillämpligt. Obs! Det är IronPlanets företagspolicy att initialt debitera polsk moms på export från Polen till en icke-EU-medlemsstat. Momsen kommer att återbetalas så snart som det finns tillräcklig dokumentation för exporten, kontakta oss för mer information.

Förutom det slutliga försäljningspriset kommer köparen att debiteras en transaktionsavgift för varje objekt samt eventuella tillämpliga försäljningsskatter.

Varje objekt som vunnits genom en IronPlanet-auktion måste betalas i sin helhet inom sju (7) arbetsdagar. Objekt för vilka full betalning inte har mottagits inom 3 arbetsdagar kommer att bli föremål för förseningsavgifter.

Ett Item Release-fomulär lämnas till köparen eller den valda transportleverantören efter att checkout-processen har avslutats och betalningen har mottagits i sin helhet. Item Release-formuläret ger köparen nödvändig information för att kunna schemalägga upphämtning av objektet.

Om inte annat anges måste du hämta ditt objekt inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionen för att undvika upplupna lageravgifter. Eventuella lageravgifter måste betalas före avhämtning av ett objekt. Objekt som inte hämtas inom 60 dagar kommer att anses övergivna. När ett objekt förklaras övergivet kommer det inte längre att vara tillgängligt för avhämtning. Vänligen se IronPlanets villkor för mer information om vår policy gällande övergivna objekt.

Checka ut

Det finns två viktiga uppgifter som du behöver för att slutföra din checkout-process:

  • En leveransadress och ett momsregistreringsnummer.
  • Köpare som exporterar utrustning kommer också att bli ombedd att deklarera sin amerikanska exporthamn.

Om ditt återförsäljningscertifikat redan är registrerat för din utrustningsdestination kommer ditt nummer för undantag vid återförsäljning att automatiskt komma upp under checkout-processen. Om ditt återförsäljningscertifikat inte finns på fil måste du tillhandahålla en kopia av ditt återförsäljningscertifikat med hjälp av det streckkodade faxformuläret som vi förser dig med. Du kan skriva ut detta faxformulär under Checkout och från sidan Efter försäljning. Du hittar mer infomation här.

Processen bör ta mindre än fem (5) minuter.

Du kommer att kunna få tillgång till din faktura omedelbart efter checkout.

Ring kundtjänst på +353 1 860 5000.

Ja, det kan du.

Du kommer att kunna göra ändringar i din checkout-information upp till tre (3) arbetsdagar efter auktionen. Om du har slutfört checkout-processen och erlagt full betalning kan du emellertid inte själv ändra checkout-informationen. Du behöver prata med vår kundtjänst för att göra ändringar i din checkout.-information

Ring kundtjänst på +353 (0)1 860 5000 så att de kan hjälpa dig att checka ut.

Om du inte känner till din leveransdestinationen direkt efter auktionen har du upp till tre (3) arbetsdagar för att slutföra checkout-processen och erlägga full betalning. Utrustningen måste flyttas från säljarens anläggning inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionen.

PriorityBid

PriorityBidSM är vårt system för att lägga bud under en auktions förhandsvisningsperiod. En stor mängd av alla bud i våra auktioner sker med PriorityBids; mer än 70 % av objekten har vanligtvis bud före auktionsdagen. Eftersom de är placerade under förhandsgranskning har PriorityBids en försenande effekt på ett objekts pris: priset ändras inte förrän auktionen öppnas. Det finns flera fördelar med att använda PriorityBids:

  • Du behöver inte sitta vid din dator på auktionsdagen. När du lägger ett PriorityBid anger du det högsta belopp som du är villig att betala för ett objekt. Du kommer omedelbart att få veta om ditt är det högsta budet hittills, men du vet inte hur mycket av ditt budbelopp som skyddar dig från senare budgivare. Ditt budbelopp är konfidentiellt och vår auktionsprogramvara kommer att hålla dig i ledningen mot konkurrentbud genom hela förhandsvisningen och på auktionsdagen eller tills ditt maximala belopp överskrids. Om du överbjuds av en annan PriorityBid skickas omedelbart ett automatiskt e-postmeddelande till dig.
  • Du kan vinna objektet för mindre än ditt maximala belopp. Som våra auktioner bedrivs bestäms det pris som vinnaren betalar av det pris som tvåan var villig att betala. Slutpriset är aldrig mer än en budstegring högre än det näst högsta budet. Det betyder att om du har liten konkurrens kan du vinna ett objekt för mindre än ditt maximala belopp. Vi rekommenderar att du bestämmer ditt "jag ångrar inget "-pris, det pris som, om någon annan skulle vinna, inte skulle få dig att ångra resultatet - och sedan bjuda ett steg under det. Att bjuda tidigt kan hjälpa dig att vinna. När konkurrerande PriorityBids är lagda med samma belopp har det tidigaste budet förtur (det har prioritet vid samma pris), så att lägga ett bud tidigt ger dig en fördel. Du kan lägga ett PriorityBid online när som helst, dag eller natt, eller via fax under vår kundtjänsts öppettider.
  • Friheten att kunna leta efter fler fynd. PriorityBids ger dig friheten att kolla runt och hitta andra objekt på auktionsdagen utan att oroa dig för dina "måste-ha" objekt. Vårt system fungerar som din assistent som ständigt övervakar dina PriorityBids och håller dig i ledningen tills priset går över ditt angivna maximala budbelopp.

När auktionsdagen närmar sig kan du kontrollera statusen för dina PriorityBids i köplistan på Mitt konto. Se till att dina e-postadresser och meddelandeinställningar är korrekta i Min kontoprofil så att du kan få meddelandemail om bud som går över ditt. Innan du ens blir överbjuden kan du höja maximum på vilket av dina PriorityBids som helst genom att placera ett nytt PriorityBid på samma objekt för ditt nya maximala belopp (oroa dig inte, du kan inte bjuda över dig själv). Liksom alla bud är PriorityBids bindande och kan inte återkallas eller sänkas.

Överskottsutrustning från US-militären

För frågor om de olika demilitariseringskoderna, besök webbplatsen Defense Logistics Agency . Objekt med demilitariseringskoderna F och Q kräver ett Trade Security Clearance-godkännande innan objektet släpps för hämtning. För att få godkännande måste köparen fylla i all nödvändig information i EUC-formuläret. Objekt som kräver EUC kan endast köpas av en medborgare i USA och om GovPlanet-kontot har upprättats inom Förenta staterna. Om köparen föddes utanför USA måste köparen lämna in en kopia av sitt amerikanska pass, sitt US Naturalization Certificate eller sitt amerikanska green card.

Vår kundtjänst och våra säljrepresentanter finns här för att hjälpa dig. Bara ring +353 1 860 5000 och vi ska göra vårt bästa för att besvara dina frågor.

Alla enheter säljs antingen i pund eller euro och vi kan endast acceptera betalning i dessa valutor.

Köparna måste följa de tullförfaranden som beskrivs i våra Villkor och i Vanliga frågor. Alla köpare är ansvariga för importavgifter och moms. Köparen är skyldig att på begäran låta IronPlanet få bevis för att objekten faktiskt lämnat landet och/eller tullklareras i ett annat land. Om köparen inte gör det, kommer köparen att hållas ansvarig.

Förutom det slutliga försäljningspriset kommer köparen att debiteras en transaktionsavgift för varje objekt samt eventuella tillämpliga försäljningsskatter. För DLA Surplus-produkter i Europa kommer köpare att debiteras för en SF97 Certification of Release när de köper ett betitlat objekt. Kostnaden för SP97 Certification of Release uppgår till 50 €/45 £.

Varje objekt som vunnits genom en IronPlanet-auktion måste betalas i sin helhet inom tre (3) arbetsdagar. Objekt för vilka full betalning inte har mottagits inom 3 arbetsdagar kommer att bli föremål för förseningsavgifter.

Ett Item Release-fomulär lämnas till köparen eller den valda transportleverantören efter att checkout-processen har avslutats och betalningen har mottagits i sin helhet. Item Release-formuläret ger köparen nödvändig information för att kunna schemalägga upphämtning av objektet.

Ett 0215-tullformulär måste fyllas i, undertecknas och stämplas av en tullagent för alla objekt som säljs innan objektet kan lämna regeringens anläggning. Detta dokument tillhandahålles av IronPlanet.

Om inte annat anges måste du hämta ditt objekt inom femton (15) arbetsdagar efter auktionen för att undvika upplupna lageravgifter. Eventuella lageravgifter måste betalas före avhämtning av ett objekt. Objekt som inte hämtas inom 60 dagar kommer att anses övergivna. När ett objekt förklaras övergivet kommer det inte längre att vara tillgängligt för avhämtning. Vänligen se IronPlanets villkor för mer information om vår policy gällande övergivna objekt.

Du behöver ett EORI-nummer och ett 0215-tullformulär måste fyllas i och stämplas av tullen innan ett objekt kan lämna regeringens bas. Enheten måste sedan inspekteras av en tullagent och ett importdeklarationsformulär måste fyllas i. Importtulldeklarationen fastställer de avgifter som ska betalas, alla avgifter och moms måste betalas innan köparen lämnar tullkontoret. Tullen kan också kräva en BAFA-kontroll av objektet

Du behöver ett EORI-nummer och ett 0215-tullformulär måste fyllas i och stämplas av tullen innan ett objekt kan lämna regeringens bas. Innan du transporterar objektet till ditt hemland måste ett auktoriserat transportföretag eller en mäklare öppna en T1-formulär (T1: En försäkran om frakt för transport av icke-gemenskapsvaror mellan två platser i EU: s tullområde). T1-formuläret kommer att slutföras på det lokala tullkontoret i det land där köparen är bosatt. Alla avgifter och moms måste betalas i det land där köparen är bosatt. Tullen kan också kräva en BAFA-kontroll av objektet Våra mäklare hjälper gärna till om det behövs, vänligen kontakta EUCustomerCare@ironplanet.com.

Ett 0215-tullformulär måste fyllas i och stämplas av tullen innan ett objekt kan lämna regeringens bas. Innan du transporterar objektet till en EU-hamn måste ett auktoriserat transportföretag eller en mäklare öppna en T1-formulär (T1: En försäkran om frakt för transport av icke-gemenskapsvaror mellan två platser i EU: s tullområde). T1-formuläret kommer att slutföras vid den hamn när objektet lämnar EU. Inga EU-avgifter eller moms behöver betalas. Tullen kan också kräva en BAFA-kontroll av objektet

BAFA som central licensmyndighet ansvarar för det administrativa genomförandet av förbundsregeringens exportkontrollpolitik. Tillsammans med övervaknings- och utredningsmyndigheterna, särskilt de olika tullkontoren, är det involverat i ett komplext exportkontrollsystem.

Ett auktoriserat transportföretag eller transportmäklare kan förbereda detta dokument åt dig.

Eftersom CE-certifiering endast är ett EU-krav kommer en stor del av amerikansk militär överskottsutrustning inte att vara CE-certifierad, men det kan emellertid ibland finnas viss utrustning tillverkad i Europa som kan vara CE-certifierad. Överensstämmelse med CE-certifieringen ingår som en del av våra Ironclad Assured inspektionsrapporter, så läs samtliga rapporter för att klargöra om enheten har ett CE-märke. Den här informationen finns i vårt avsnitt Funktioner längst upp i rapporten.

IronPlanet tillhandahåller en SF97 Certification of Release från DLA. Det är köparens ansvar att kontrollera med sina lokala myndigheter före budgivning om ett objekt kan omregistreras i det land i vilket köparen är bosatt. Modifieringar av fordonet kan krävas för att följa EU:s föreskrifter. Kostnaden för SP97 Certification of Release uppgår till 50 €/45 £.

För DLA Surplus-produkter som ligger på en amerikansk armébas måste alla besök på plats planeras i förväg med en IronPlanet-representant. Vissa platser kan ha restriktioner eller unika krav som du måste följa som en del av besöket. När ett möte är godkänt kommer du eller ditt transportföretag personligen att eskorteras runt på basen.

När betalningen i sin helhet har mottagits kommer formuläret Item Release att finnas tillgängligt på köparens IronPlanet-konto. Item Release-formuläret innehåller kontaktinformationen för IronPlanet-avdelningen som hjälper dig att schemalägga ett hämtningsdatum och ge dig den exakta hämtningsplatsen. För objekt som säljs från en statlig webbplats kommer du eller din leverantör av transporttjänster att vara skyldiga att visa personlig identifikation, korrekt pappersarbete och i vissa fall ett försäkringsbevis innan du går in på webbplatsen.

IronPlanet hjälper köparen att förbereda relevant dokumentation för tullmyndigheten. Våra transportpartners hjälper till med T1-formuläret.

Transport

Köpare ansvarar för att transportera inköpt utrustning.

För hjälp med transport, kontakta våra Transportpartners.

Nej. Säljaren är inte skyldig att lasta någon del av utrustningen i en container. Köparen måste ordna med lastning i containrar med sitt transportföretag. Undantag anges på objektets informationssidor.

Säljaren är inte skyldig att demontera någon del av utrustningen för transport. Vissa säljare eller lagerhållare kan dock erbjuda demontering mot en extra avgift. Köparen måste göra en förfrågan hos säljaren eller lagerhållaren. Kontaktinformation för säljaren kommer att tillhandahållas när IronPlanet har mottagit full betalning för inköpta objekt. Eventuella extra avgifter måste förhandlas och betalas till säljaren eller lagerhållaren. IronPlanet är inte behjälplig vid demontering om inget annat anges på vår hemsida.

IronPlanet kan inte tillhandahålla ytterligare information om dimensioner och/eller specifikationer på utrustning utöver det som anges i våra inspektionsrapporter. Köparna kan få information om dimensioner och/eller specifikationer genom att kontakta originalutrustningstillverkaren eller besöka tillverkarens hemsida, kontakta återförsäljare i sitt område eller göra egen sökning på Internet. En köpare bör arbeta med sitt transportföretag för att se över gemensamma referenser för dimensioner. Säljaren kan välja att hjälpa dig med ytterligare information, men kom ihåg att säljaren inte behöver lämna ytterligare information om utrustningen.

IronPlanet och/eller samordningskontoret för upphämtningstjänsten ger dig säljarens kontaktinformation efter betalning i sin helhet för inköpta objekt. Du kan även hitta denna information, efter betalning i sin helhet, på ditt online-konto genom att öppna länken Transporttillstånd som finns på sidan Listningsinfo för det aktuella objektet.

Köparen måste flytta utrustningen från säljarens anläggning inom åtta (8) arbetsdagar efter auktionens slut. Efter den 8: e arbetsdagen får säljaren ta ut en lageravgift från köparen. Efter sextio (60) kalenderdagar kan utrustningen anses vara övergiven och bortskaffad, där alla lageravgifter och hela provisioner dras av från intäkterna. (Vänligen se våra fullständiga Villkor: avsnitt V. Slutförande av transaktioner där köpare avlägsnar utrustning för ytterligare information).
Se Köparens avgifter och skatter

För att bli en kvalificerad köpare hos IronPlanet innan du bjuder på en auktion behöver du bara ett giltigt EU-momsnummer, ingen insättning behövs. IronPlanet kräver emellertid att alla köpare från länder utanför Europa skickar in en insättning på 2000 € för att få auktionsbjudande privilegier. Om du inte vinner ett objekt i auktionen kommer pengarna att vara kvar i deponering hos IronPlanet så länge som köparen vill behålla auktionsbudgivningsrättigheter. En köpare kan när som helst begära återbetalning av sin insättning från IronPlanet via e-post. Observera att depositionen kommer att återbetalas till samma person/företag som genomförde insättningen. För återbetalning av din insättning vänligen kontakta vår kundtjänst på +353 1 860 5000 eller EUCustomerCare@ritchiebros.com, eller kontakta ditt lokalkontor. Se vår kontaktsida.

IronPlanet kan erbjuda sina köpare, genom sin tredje parts transportpartners, en lista över transportföretag som kan hjälpa till med leverans utomlands. Många av dessa företag kommer också att ge dig icke-bindande transportberäkningar före auktionen och efter auktionen. Transporten är köparens ansvar, IronPlanet självt samordnar inte eller transporterar utrustning. Vänligen kontakta oss om du är intresserad av att få mer information om transporter.

Förutom budbeloppet ansvarar du för transaktionsavgiften och momsen. Vänligen se köparavgifter och skatter för mer information.
Dessutom kommer du att vara ansvarig för att hela kostnaden för transport betalas direkt till det företag du använder för att transportera utrustningen.

Full betalning ska göras till IronPlanet inom 3 arbetsdagar efter auktionen. Du måste slutföra vår checkout-process direkt efter auktionen för att skriva ut en faktura som korrekt anger leveransdestination. Din faktura kommer att göras tillgänglig för dig när du är har avslutat checkout-processen. Du kommer att kunna komma åt din faktura när som helst efter checkout med hjälp av faktura-länken som finns på sidan Efter försäljning för det aktuella objektet.
Eventuella objekt som inte betalas inom avtalad tid kommer att betraktas som övergivna och köparen kommer att bli föremål för en "standardavgift" som motsvarar eventuella underskott som kan uppstå när varan säljs vidare plus 14 % provision på återförsäljningspriset med en minimiavgift på 2000 € Denna avgift kommer att tillämpas separat för varje enskild enhet där den vinnande anbudsgivaren inte fullföljer sin betalning. Se till att din finansiering är ordnad före budgivning för att säkerställa att hela betalningen kan tas emot i tid och för att undvika eventuella sanktioner för utebliven betalning.

Om objektet du köper är för export måste du slutföra vår checkout-process efter försäljningen och ange exporthamnen och leveransadress. Du kommer att behöva avsätta momsbeloppet på din faktura. IronPlanet kommer att återbetala din insättning vid mottagandet av rätt dokumentation inom de tider som anges i villkoren. Objekt kan vara momsfria om de skickas via våra godkända leveranspartners, vänligen kontakta kundtjänst för mer information.

Köparen är ansvarig för att ordna transport och slutföra eventuellt obligatoriskt pappersarbete för tullen. Kontakta en tullmäklare eller speditör om exakta krav för export. Som en del av vår service till köparen kan IronPlanet erbjuda dig en lista med speditörer eller tullmäklare.

Köparen är ansvarig för att ordna transport. IronPlanet kan förse dig med en lista över speditörer eller tullmäklare före auktionen. Efter auktionen kommer du att kunna begära transportofferter från våra transportpartners direkt via IronPlanets hemsida.