Köparavgifter

Köparavgifter

Registrering
Registrering på IronPlanet och att medverka i våra auktioner är gratis.

Transaktionsavgifter
För de objekt som säljs på IronPlanet måste köparen betala en transaktionsavgift. Beloppet bestäms baserat på det slutgiltiga försäljningspriset och anges i betalningsrutan på varje enskild produktsida.

Avgifter för utebliven eller sen betalning
IOm den vinnande budgivaren misslyckas att betala för transaktionen måste hen betala en avgift för utebliven betalning som baseras på det slutliga försäljningspriset av objektet. Utöver det så kommer köparen debiteras en avgift för sen betalning om objektet inte betalats inom 5 arbetsdagar från köpekontraktet. Avgifterna för utebliven och sen betalning beskrivs i diagrammet nedan.

Slutligt försäljningspris Avgift för utebliven betalning Övgift för sen betalning
(per arbetsdag och objekt)
€2,000 eller mindre €500 €10
€2,001 till €10,000 25% €25
€10,001 till €20,000 25% €50
€25,001 till €50,000 25% €100
€50,001 till €100,000 25% €250
€100,000 eller mer 25% €250

Om en budgivare inte betalar för flera objekt från samma köptillfälle, kommer avgiften baseras på den sammanlagda slutsumman.
Om inte och tills alla avgifter för utebliven eller sen betalning är fullt betalda kommer den kunden vara utesluten från att kunna handla på vår sida. IronPlanet reserverar sig rättigheten att stänga av kunder från att delta på vår plattform.

Skatter
Alla objekt som säljs på IronPlanet anges exklusive moms på hemsidan och moms kommer läggas till det slutgiltiga försäljningspriset samt transaktionsavgiften för varje enskilt objekt vid försäljningstillfället. Böpare är ansvariga för att betala stämpelskatt.

Förvaringsavgifter
Om inte annat anges på produktsidan skall köparen hämta det köpta objektet från säljaren inom åtta (8) arbetsdagare efter försäljningstillfället. Efter detta kan köparen behöva betala förvaringsavgifter och ibland även en avgift för att flytta objektet till annan plats. Om köparen inte har hämtat objektet inom åtta (8) arbetsdagar efter försäljnignstillfället, är köparen skyldig att betala alla eventuella förvaringsavgifter direkt till säljaren, standardavgiften är 25€ per dag och objekt med start från den nionde (9) dagen efter försäljningstillfället.

Förflyttningsavgifter
Misslyckande att hämta objekt från säljaren inom femton (15) dagar efter försäljningstillfället kan resultera i att säljaren behöver flytta objektet till annan plats. Alla kostnader för flytt av objektet ska täckas av köparen och skall vara betalt innan upphämtning kan ske. Ytterligare, en förflyttningsavgift som är lika med det högsta beloppet av antingen (i) 1% av försäljningspriset eller (ii) 250€ kommer att debiteras för varje enhet some behöver flyttas till förvaring.